První Adam a poslední Adam

První Adam Poslední Adam
Propadl pokušení. (Gn 3:6) Porazil pokušení. (Mt 4:1-11)
Chtěl být jako Bůh. (Gn 3:5) Bůh se stal člověkem. (J 1:14)
Nahý a byl oděn. (Gn 3:21) Oděn a byl mu strhán šat. (Mk 15:24)
Okusil smrti ze stromu (dřeva). (Gn 3:6) Okusil smrti na dřevu (kříži). (Sk 10:39)
Ukryl tvář před Bohem. (Gn 3:8) Bůh ukryl tvář před ním. (Mk 15:34)
Obvinil svou nevěstu. (Gn 3:12) Byl obviněn svou nevěstou. (Sk 25:7)
Získal trní. (Gn 3:18) Nesl trní. (J 19:2)
Přinesl prokletí. (Gn 3:17) Vzal prokletí na sebe. (Ga 3:13)
Je stvořen k obrazu Boha. (Gn 1:26) Je dokonalým obrazem Boha. (Kol 1:15)
Neuposlechl Boha. (Gn 3:6) Byl poslušný Bohu až na smrt. (Fil 2:8)
Z prachu země. (Gn 2:7) Z nebe. (J 6:38)

Napsat komentář