Ježíši, dárce milosti (modlitba)

Ježíši, dárce milosti,
zprostiteli všech žalostí,
prosím, rač se bez prodlení
skloniti k mému modlení:

K dobrotě tvé se utíkám,
má záchrana jsi jen ty sám.
Ortel tvé spravedlnosti
zasloužil jsem svou hříšností:

skutky, myšlením i řečí
a nedostatečnou péčí.
K tomu se zjevně přiznávám,
že jsem tě hněval, vyznávám.

Avšak mám jistotu z víry,
že tvá milost nemá míry
a že všechna lidská vina
tvou smrtí je odčiněna.

Proto, ó Beránku tichý,
vymaž svou krví mé hříchy.
Ustavičný boj v světě mám,
nemohu odolati sám.

Prosím, dej vítězství z nebe,
jistě bych padl bez tebe,
vždyť bez tvé božské pomoci
nelze svět, ďábla přemoci.

Dej, ať setrvám v čistotě,
v tichosti, střídmém životě,
v pokoře, v lásce, svornosti,
v naději, trpělivosti;

ať veden vírou bezpečně
dosáhnu radosti věčné.
Ó Synu Boží, já tobě
poroučím se v každé době,

opatř mé tělo i duši,
jak Pánu věrnému sluší.
Víš, čeho se nedostává.
Tvá je moc, království, sláva.

(Vybraný hymnus z katolického breviáře)

Napsat komentář