"... nechtě aby kteří zahynuli, ale všickni ku pokání se obrátili" (2 Pt 3:9)

Štítek arminianismus

Byli nejvlivnější křesťané augustiáni? Odpověď Davea Hunta.

Myslím si, že je zarážející, že nejvlivnější křesťané uplynulých 2000 let byli augustiáni. Jakého arminiánského autora můžete jmenovat, který by byl takového formátu jako Augustin, Akvinský, Edwards, Kalvín, Luther, Warfield, MacArthur, Sproul, Spurgeon, John Piper, John Murray …

Argumenty proti dvojité predestinaci a kalvinismu

Nejedná se (a ani se nemá jednat) o vyčerpávající soupis argumentů proti kalvinismu, pouze má čtenáře povzbudit k vlastnímu studiu a meditaci nad Písmem.

© 2021 Hora Sion — Běží na WordPress

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑