II.modlitba kající

Hospodine, vyslyš modlitbu mou, popřej sluchu prosbě mé upěnlivé a pro věrnost svou a spravedlnost vyslyš mne! Nevcházej v soud se služebníkem svým, neboť není bez viny před tebou žádný, kdo žije. Úzkostí je sevřen…

Dietrich Bonhoeffer, license CC BY-SA 4.0

Dietrich Bonhoeffer

Dietrich Bonhoeffer byl svébytným teologem a křesťanským etikem, který zdůrazňoval význam Kázání na hoře a následování Ježíše (odtud titul Bonnhoefferovy knihy Následování), a to jak slovem, tak i svým osobním příkladem. Ve svých dopisech z…

John Wesley (1703 – †1791)

Přinášíme vám, s laskavým dovolením Evangelické církve metodistické, soubor kázání od Johna Wesleyho Tato standartní kázání jsme převedli do formátu mobi (kindle) a epub (mobil, tablet), tak aby jste měli k dispozici toto dílo nejen doma, ale i na cestách…

Robert L. Brush, „Biblický koncept spravedlivého Boha“

Při studiu Božích vlastností docházíme k závěru, že Bůh má přirozené a morální vlastnosti. Kromě toho, že je všemocný, vševědoucí a všudepřítomný, je také svatý, dobrý a spravedlivý. Spravedlivý Bůh! Bůh vždy dělá to, co…

Loading Image