Učili církevní otcové „kalvinismus“?

OTÁZKA: Někteří tvrdí, že doktrína kalvinismu nevznikla s Janem Kalvínem, dokonce ani s Augustínem. Místo toho tvrdí, že doktríny TULIPu jsou přítomny ve spisech církevních otců již od počátku. Jakou na to máte odpověď?

Církevní otcové – Augustin

V pořadu Rádia 7 – Řeka života bývají představeni Církevní otcové jako jsou Augustin, Polykarp ze Smyrny, Ireneus, Cyprián z Kartaga a mnoho jiných. Tento…