"... nechtě aby kteří zahynuli, ale všickni ku pokání se obrátili" (2 Pt 3:9)

Štítek spasení

Nebuď kalvinista! (krátký test)

TEST „NEBUĎ KALVINISTA“ Co je jako první, slepice nebo vejce; víra nebo spasení? „I řekl Bůh: Ať se vody hemží živou havětí a ať létavci létají nad zemí pod nebeskou klenbou.“ Genesis 1:20 1. V Genesi 1:20 jsou létavci:  a)… Pokračovat ve čtení →

Aby se konaly prosby za všechny lidi. Otázka a odpověď (TBC).

Otázka: Vím, že se v 1. Timoteovi 2:1 říká „aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi“. Jenže když nikdo nemůže být nucen ke spasení, jelikož každý volí Ježíše jako svého Spasitele, tak co modlitba za ztracené zmůže?… Pokračovat ve čtení →

Sobě sloužící milost? – L. Flowers

Pravá milost je udělována z bezestředné motivace, k prospěchu tomu, komu je dána, bez umýslu z toho získat něco na oplátku. Tato pravda je tím, co Boží milost dělá tak úžasně velkolepou! Někteří kalvinisté podkopávají tuto pravdu tvrzením, že milost,… Pokračovat ve čtení →

Argumenty proti dvojité predestinaci a kalvinismu

Nejedná se (a ani se nemá jednat) o vyčerpávající soupis argumentů proti kalvinismu, pouze má čtenáře povzbudit k vlastnímu studiu a meditaci nad Písmem.

© 2021 Hora Sion — Běží na WordPress

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑