Jan Heller – Moudrost

  Jak může člověk dbát na cesty moudrosti, jak může nalézat moudrost?? Nalézá moudrost tehdy, kdy prosí o otevřené oči pro to, co leží na…

Úvaha o diskuzích…

Tedy buďme s pomocí Boží k sobě láskyplnější, tolerantnější a odpouštějme si. Vzýváme přeci PJK jako jedinou cestu, pravdu i život. On je kamenem uhelným. Vtělené slovo. Pokud On je náš Spasitel, jsme tedy bratři a sestry. Nejsme na jiné lodi. Nebuďme sobě navzájem kamenem úrazu.

První Adam a poslední Adam

První Adam Poslední Adam Propadl pokušení. (Gn 3:6) Porazil pokušení. (Mt 4:1-11) Chtěl být jako Bůh. (Gn 3:5) Bůh se stal člověkem. (J 1:14) Nahý…

Mesiášské tajemství – L. Flowers

Někteří učenci nazývají Ježíšovo mluvení v podobenstvích a jeho varování, aby nikomu neříkali, že je Kristus „Mesiášským tajemstvím“. To odkazuje na Ježíšovu žádost o utajení jeho Mesiášství v době, kdy zde chodil v těle.