Nový zákon k poslechu (Bible 21)

Nabízíme vám zde k poslechu (a ke stažení) volně šiřitelné nahrávky Nového zákona z překladu Bible21. Audio jsme převedli do moderního formátu opus, který umožňuje silně komprimovat při zachování stejné kvality zvuku.

Evangelium

Matouš
Marek
Lukáš
Jan

Ostatní listy

Skutky
Římanům
1. Korintským
2. Korintským
Galatským
Efeským
Filipským
Koloským
1. Tesalonickým
2. Tesalonickým
1. list Timoteovi
2. list Timoteovi
Titovi
Filemonovi
Židům
List Jakubův
1. list Petrův
2. list Petrův
1. list Janův
2. list Janův
3. list Janův
List Judův
Zjevení Janovo

Všechny soubory ve formátu opus možno stáhnout z našeho webu zdarma:
zde odkaz na celý adresář. Velikost všech souborů je v součtu cca. 420 Mb.


O nahrávkách a překladu:

Název díla: Bible. Překlad 21. století (zkráceně: Bible21 nebo B21)
Autor překladu: Alexandr Flek a kol.
www.bible21.cz

Licence: CC Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko. / Text licence zde.

Napsat komentář