Úvaha o diskuzích…

Tedy buďme s pomocí Boží k sobě láskyplnější, tolerantnější a odpouštějme si. Vzýváme přeci PJK jako jedinou cestu, pravdu i život. On je kamenem uhelným. Vtělené slovo. Pokud On je náš Spasitel, jsme tedy bratři a sestry. Nejsme na jiné lodi. Nebuďme sobě navzájem kamenem úrazu.

Jak rozpoznat křesťanskou sektu?

Níže bychom chtěli uvést alespoň několik praktických rozpoznatelných bodů křesťanské sekty. Když platí jeden z nich, jedná se pravděpodobně o sektu a měli byste být…