Jak rozpoznat křesťanskou sektu?

Níže bychom chtěli uvést alespoň několik praktických rozpoznatelných bodů křesťanské sekty. Když platí jeden z nich, jedná se pravděpodobně o sektu a měli byste být velmi obezřetní a ve většině případů opustit toto společenství. Když platí alespoň dva body, není o čem pochybovat, vyhněte se takovému společenství.

  • popírání Božství Krista
  • uctívání nějakého zakladatele nebo vůdce jakožto autoritu paralelně vedle Krista
  • tvrzení, že se jedná o jediný ostatek církve nebo jedinou pravou církev/denominaci
  • vlastní (většinou písemné) mimobiblické učení s reálně vyšší autoritou než Bible
  • velmi obtížné opouštění společenství
  • povinné finanční příspěvky
  • neakceptovatelné protibiblické učení (např. evangelium prosperity, stavění duchovních darů nad vlastní pokání, učení o platnosti Starého zákona, učení o nedokončeném spasení, kdy člověk musí napomáhat svému vlastnímu spasení apod.)

Pokud byste si přesto nebyli jisti, můžete nám napsat do komentářů a pokusíme se dát dobrou radu.

„Divím se, že se od toho, který vás povolal Kristovou milostí, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Není jiné evangelium, ale jsou někteří, kteří vás uvádějí ve zmatek a chtějí Kristovo evangelium překroutit. Ale i kdybychom vám my nebo sám anděl z nebe zvěstoval v evangeliu něco jiného než to, co jsme vám zvěstovali, budiž proklet!“ (Galatským 1:6-8)

Neboť takoví lidé jsou falešní apoštolové, lstiví pracovníci, kteří se přestrojují za apoštoly Kristovy. A není divu; vždyť sám Satan se přestrojuje za anděla světla. Není to tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci přestrojují za služebníky spravedlnosti; jejich konec bude podle jejich skutků.“ (2. list Korintským 11:13-15)

Napsat komentář