3 Replies to “Jako je víra bez skutků mrtvá, je láska bez citů nedokonalá

    1. Ke spojení citů v lásce a svedení Satanem k hříchu je opravdu zapotřebí hodně velké fantazie 🙂 Takže je podle toho i náš trojjediný Bůh bez citů? Když odvěků, ještě před založením světa, miloval svého Syna, tak to byl zřejmě jen jakýsi postoj nebo standard chování? A když nás Bůh stvořil ke svému obrazu, co to znamená? Že by Bůh měl ruce a nohy a byl z masa a kostí, a to je pak ten obraz?

    2. Dává to smysl. Bez citů bychom nemohli prožívat ani soucit, lítost, radost z Boží blízkosti… Vždyť sám Pavel nabádá k radosti. A Ježíš utěšuje své učedníky, aby se nebáli. Jonáš měl hněv „až k smrti“ a Hospodin s ním byl trpělivý a vše mu vysvětlil jako milující Otec. Ani Ježíš nešel na kříž bez jakýchkoli emocí.

Napsat komentář