Teologie nadvlády (rekonstrukcionismus, teonomie)

Čím více se přiblížíme teologii nadvlády, tím více budeme žít mečem. Ježíš říkal: „Mé království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali.“ (viz Jan 18:36) Vypadá to, že se nepřibližujeme blíže k pravému poznání království Božího v tomto světe, pokud se více a více uchylujeme k použití meče za cílem prosazení hodnot království.

Meč nedostávají kněží, ale soudci. A soudci nevládnou na základě jejich uplatňování zjevení, ale na základě jejich zmocnění způsobené Boží mocí. V některých kulturách byla tato Boží autorizace skrze královskou linii, v jiných kulturách skrze různé soutěže, a v naší vlastní kultuře skrze demokratický zástupitelský proces.

Vypadá to, že teokratický ideál Izraele ve Starém zákoně byl výslovně opuštěn v Novém zákoně, jelikož evangelium se přestalo zaměřovat na etnickou a politickou skutečnost zvanou Izrael (Matouš 21:43) a stalo se multi-kulturním, multi-etnickým celosvětovým hnutím bez etnické nebo politické definice. Bude příhodné, až se Kristus vrátí, že mu bude dáno právo založit království s konkrétnějšími politickými hranicemi. Ale do té doby uděláme dobře, když budeme uplatňovat náš vliv způsobem, který nedává meč do rukou kněží.

– John Piper, 1994

Matouš 21:43 – „Proto vám říkám, že Boží království vám bude vzato a bude dáno lidu, který ponese jeho ovoce.

Originální článek „Dominion Theology or Reconstructionism“ zde: http://www.desiringgod.org/articles/dominion-theology-or-reconstructionism

One Reply to “Teologie nadvlády (rekonstrukcionismus, teonomie)”

Napsat komentář