Modlitba sv. Františka z Assisi

Pane,
učiň mně nástrojem svého pokoje,
abych přinášel lásku, kde je nenávist,
odpuštění, kde je urážka,
jednotu, kde je nesvornost,
víru, kde je pochybnost,
naději, kde je zoufalství,
radost, kde je smutek,
světlo, kde je tma.

Pane,
učiň, abych toužil více utěšovat,
než být utěšován,
více chápat, než být chápán,
více milovat, než být milován.

Vždyť dostává ten, kdo dává,
kdo odpouští, tomu bude odpuštěno,
a kdo umírá, povstává k věčnému životu.

Napsat komentář