Ignác z Antiochie

Ignác z Antiochie (též Ignatios), zvaný Theoforos, tj. nositel Boha, narodil se okolo roku 50 v Sýrii, umučen roku 107 v Římě. Po sv. Petru a Euodiovi byl třetím biskupem města Antiochie. Biskupský úřad vykonával po 40 let, přežil pronásledování křesťanů za císaře Domitiána.

Podle Eusebiových Církevních dějin (II,2,22) nastoupil Ignatios po Euodiovi kolem roku 68. Theodorétos z Kyrrhu (Dial. immutab. I,4,33a) tvrdí, že Ignatia ustanovil na biskupský stolec přímo apoštol Petr. Sám Ignatios byl nejspíše učedníkem apoštolů Petra a Jana. Sedm listů, které sepsal při své cestě do Říma, kde údajně podstoupil mučednickou smrt, tvoří velmi zásadní korpus svědectví o životě a teologii rané církve na přelomu 1. a 2. století. To Ignatia řadí mezi apoštolské Otce a je považován za světce jak katolickou církví (svátek 17. října), tak církví pravoslavnou (svátek 20. prosince). (zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ign%C3%A1c_z_Antiochie)

V pořadu Řeka života na Radiu 7, o Ignáci hovořil historik Jiří Sladký (CČH).

Zde ke stažení : Ignác z Antiochie

 

 

 

Napsat komentář