All My Tears (Ane Brun)

All My Tears (Ane Brun)

When I go don’t cry for me
In my fathers arms I’ll be
The wounds this world left on my soul
Will all be healed and I’ll be whole

Sun and moon will be replaced
With the light of Jesus‘ face
And I will not be ashamed
For my savior knows my name

It don’t matter where you bury me
I’ll be home and I’ll be free
It don’t matter anywhere I lay
All my tears be washed away

Gold and silver blind the eye
Temporary riches lie
Come and eat from heaven’s store
Come and drink and thirst no more

So weep not for me my friend
When my time below does end
For my life belongs to him
Who will raise the dead again

Všechny mé slzy (český překlad)

Když odejdu, neplač pro mě
Budu v rukou svého Otce
Rány, které svět zanechal na mé duši
Budou zhojeny a já budu zdravá

Slunce a měsíc budou nahrazeny
Světlem Ježíšovy tváře
A nebudu zahanbena
Neboť můj Spasitel zná mé jméno

Je jedno, kde mě pohřbíš
Budu doma a budu svobodná
Je jedno, kde budu ležet
Všechny mé slzy budou setřeny

Zlato a stříbro zaslepí oko
Dočasné bohatství je lživé
Přijďte a jezte z nebeských zásob
Přijďte a pijte a nežízněte více

Proto neplakej pro mě, můj příteli
Když zde dole skončí můj čas
Protože můj život patří tomu,
Který znovu vzkřísí mrtvé

Napsat komentář