V čem se liší násilí v islámu od Starého zákona? (TBC)

Otázka: Je nějaký rozdíl mezi násilím v islámu od běžného krveprolití ve Starém zákoně? Izrael tehdy tvrdil, že následuje Boží příkazy, stejně jako muslimové tvrdí, že následují příkazy Alláha.

Odpověď: Je tam obrovský rozdíl. Muslimové tvrdí, že následují Alláha. On není Bohem z Bible. Mohamed tvrdil, že Alláh nařizuje muslimům „bojovat proti všem lidem [po celém světě], do té doby, než uznají, že není boha mimo Alláha a že Mohamed je jeho prorokem“.

Oproti tomu Izraelcům nebylo nařizováno kohokoliv konvertovat pod hrozbou smrti, nebo převzít svět, ale vyhladit Kenaance kvůli jejich zvrhlosti a převzít tuto určenou zemi. Její hranice jsou stanoveny v Genesis 15. Když byl Izrael nedobrovolně držen v Egyptě, bylo Izraeli zabráněno v invazi Kenaanu po 400 let, protože „dosud není dovršena míra Emorejcovy nepravosti.“ (Genesis 15:16) Teprve potom zlo toho lidu nabylo takových rozměrů, že Boží svatost Ho přinutila použít Izrael k jejich zničení.

Muslimové také zmiňují vraždy od křižáckých vojsk ve jménu Boha a Krista. Tyto masakry Židů a Turků stály ale proti Bibli a učení a příkladu Krista.

Vraždění milionů křesťanů i Židů od muslimů napříč historií, a dnešní terorismus, je v poslušnosti vůči Koránu, Alláhovi a Mohamedovi a příkladům, které on a první muslimové předvedli. Jak velký je to rozdíl!

Přeloženo z angličtiny.
Originální článek vyšel na The Berean Call v roce 2003 a 2016.
https://www.thebereancall.org/content/march-2003-q-and-a-1
https://www.thebereancall.org/www.thebereancall.org/content/may-2016-q-and-a-1

Napsat komentář