II.modlitba kající

Hospodine, vyslyš modlitbu mou, popřej sluchu prosbě mé upěnlivé a pro věrnost svou a spravedlnost vyslyš mne! Nevcházej v soud se služebníkem svým, neboť není…