Vzpomínka na Jana Hellera ČRo.

Jan Heller: „Hospodin je v Kristu a jde v Kristu cestou utrpení s námi. A Kristus nám ukazuje, že tato cesta utrpení ústí do života věčného nebo do naděje, do těch dobrých věcí. Bůh není levný garant úspěchu, nýbrž především ten, kdo ve všem s námi trpí – nejen s lidmi, s celým vesmírem. To je rozpoznání, že Boha je zbytečné hledat na nebi anebo v podsvětí, protože ‚blízko tebe jest slovo‘. A toto slovo je samozřejmě vtělené slovo, které jde s námi.“  

 

Jan Heller: „Taková ta nafouklá vážnost, to je přece zrcadlo sobectví. Když se člověk potřebuje brát vážně, když si stoupá na špičky, když se kouká na ty druhé minimálně přes plot, prosím vás, kam to vede? Já jsem v takovéto osamělosti sám v podstatě nikdy nebyl a také v ní nechci skončit. Vždyť je to nádhera, když se nemusíme brát tak docela vážně. Já mám takové úsloví, které vám řeknu: Král Jan Lucemburský řekl: ‚Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal!‘ A já říkám: ‚Toho bohdá nebude, abych se začal brát vážně!‘ Tím bych komplikoval věci sobě i druhým.“  

 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/654918/embedded/dark“ target=“_blank“ rel=“noopener“>Vzpomínka na Jana Hellera

Napsat komentář