Polykarp ze Smyrny – církevní otcové

V tomto příspěvku bychom chtěli připomenout svatého Polykarpa, který v církevních dějinách vynikal tím, že byl jakýmsi článkem mezi apoštoly a dalšími generacemi křesťanů. Polykarp ze Smyrny byl totiž žákem apoštola Jana. V prvním i druhém století našeho letopočtu (a hlavně v dalších stoletích) vznikalo mnoho bludných učení a výkladů. Jediný zachovaný dopis svatého Polykarpa (list Filippanům) ale rádi zařadíme k těm ryzím a autentickým, stejně jako list pojednávající o umučení Polykarpa. Zde jsou odkazy na český překlad:

List svatého Polykarpa Filippanům

Umučení smyrnského biskupa Polykarpa

A zde odkaz ke stažení velmi zajímavého rozhovoru na Rádiu 7 s církevním historikem Jiřím Sladkým:

https://uloz.to/!s1BtTNw3bWJd/p025682-cirkevni-otcove-10-polykarp-ze-smyrny-mp3

Napsat komentář