"... nechtě aby kteří zahynuli, ale všickni ku pokání se obrátili" (2 Pt 3:9)

Štítek list Galatským

List Galatským

  List Galatským (zkratka Ga nebo Gal) je součást Nového zákona, jeden z listů apoštola Pavla. Byl napsán řecky, a to buď roku 57 v Korintu, nebo podle jiných už roku 50 cestou do Jeruzaléma. Kolem roku 150 jej cituje… Pokračovat ve čtení →

© 2021 Hora Sion — Běží na WordPress

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑