„Nevěřte slovům, ani svým, ani cizím – věřte jen svým i cizím skutkům.“

„Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš.“

„Nejlepšího člověka hledej mezi těmi, které svět odsuzuje.“

„Štěstí nespočívá v tom, že můžeš udělat to, co chceš, ale v tom, že vždy chceš to, co děláš.“

„Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí.“

„Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině.“

„Jestli ti vadí lidé, nemáš proč žít. Utéci před lidmi znamená spáchat sebevraždu.“

„Milovat znamená žít životem toho, koho milujeme.“

„Nejtěžší v životě je milovat i v jeho utrpení.“

„Každý žil tolik, kolik miloval.“

„Je jen jedno nepochybné štěstí v životě – žít pro druhého.“

„Pravá láska je nekonečná a když je takovou láskou, není urážka, kterou by neodpustila.“

„Je těžké milovat ženu a současně dělat něco rozumného.“

„Muž se nevybírá ženu, ale žena si vybírá muže. Aby vybrala nejlepšího otce svým dětem, má žena znát, v čem záleží dobro a zlo. A tomu by se měly ženy především učit.“

„Úctu si lidé vymysleli, aby maskovali prázdnotu tam, kde by měla být láska.“

„Když bude každý zametat před svým prahem, bude celá ulice čistá.“

„Čím blíže jsou lidé k pravdě, tím jsou snášenlivější vůči cizím omylům. A naopak.“

„Od zabití zvířete k zabití člověka je jen krok a tím také od mučení zvířete k mučení člověka.“

„Vegetariánství je kritériem, podle něhož poznáme, jestli je něčí snaha o morální dokonalost pravdivá a upřímná.“

„Dokud budou existovat jatka, budou existovat bitevní pole.“

„Nezabíjej nevztahuje se jen na vraždění člověka, ale na vše, co žije. A toto přikázání bylo zapsáno v srdci člověka ještě dříve, než bylo dáno na hoře Sinaji.“

„Válka není nepříjemnost, ale ta nejohavnější věc na světě.“

„Hudba je těsnopis emocí. Emoce, které lze popsat tak nesnadno, jsou přímo sdělovány člověku v hudbě a v tom je její síla a význam.“

„Lidé se učí mluvit, a přitom hlavní umění je, jak a kdy mlčet.“

„Utrpení je potřebnou podmínkou vzrůstu jak fyzického, tak i duševního. Bez utrpení nemůže život přejít z jedné formy do druhé. Nemůže, neboť samo utrpení působí vzrůst.“

„Neboj se ani tak neznalosti, jako falešných znalostí. Lépe je neznat nic, než mít za pravdu to, co pravda není.“

„Není důležitá kvantita ale kvalita vědomostí. Je možné mít množství vědomostí, ale neznat to nejdůležitější.“

„Lidé se často pyšní čistým svědomím jen proto, že mají krátkou paměť.“

„Dobrota je duši totéž, co zdraví tělu: máš-li ji, nepozoruješ ji.“

„Světlo zůstává světlem, i když ho slepý nevidí.“

„Snad proto, že se těším z toho, co mám, neželím toho, co nemám.“