Balthasar Hubmaier (audio)

V našem minulém příspěvku ,,Balthasar Hubmaier – znáte ho?“

jsme si pověděli o jeho pohledu na usmrcování kacířů, spolupráce státu a církve, a jeho odmítnutí reformovaného pojetí dvojí predestinace. Kdo byla vůdčí či zakládající osoba Novokřtěnců, či Anabaptistů? Byť nejenom on sám byl jeden z mnoha bratří, kteří tento směr formovali a byli v minulosti za své přesvědčení vražděni a mučeni nejenom Balthasar_Hubmaierkatolickým, ale i reformačním ramenem. Světská moc vykonávala rozsudky smrti leč ti, co se nazývali kristovci na sebe brali podobu soudce nad životem druhého. A co hůře, života bratra, byť to tito soudci konali ve víře, že očišťují víru od takových heretiků.

Jako křestané bychom měli míti základní znalosti historie. A je velice důležité rozlišovat mezi skutky těla a skutky ducha. Musíme se poučit z ovoce, které provázelo tak velká jména jak reformace, tak historii ŘKC a v neposlední řadě i historii těchto bratří, kteří byli umlčováni.

Zde audio o BH z dílny Rádia 7 : Balthasar Hubmaier

Napsat komentář