Zvířecí oběti ve Starém zákoně – proč ?

Zvířecí oběti byly vlastně nechtěný, čili nedokonalý způsob daleko vzácnějších duchovních obětí, které se měly zcela zjevit později.