Desatero přikázání – je stále závazné ho dodržovat? Proč ano, proč ne, a jakým způsobem? John Piper odpovídá.